تنظیمات سرورهای OpenVPN در دو حالت UDP و TCP ارائه شده است. هرچند معمولا سرعت پورت UDP بیشتر می باشد اما بهتر است با هر دو امتحان کنید و ببینید کدام یک برای شما مناسب تر است.

کانفیگ های UDP :

محل سرورفایل های تنظیمات UDP
سرور های OpenVPNآمریکاUDP-US.ovpn
سرور های OpenVPNانگلیسUDP-UK.ovpn
سرور های OpenVPNهلندUDP-NL.ovpn

 

کانفیگ های TCP :

محل سرورفایل های تنظیمات TCP
سرور های OpenVPNآمریکاTCP-US.ovpn
سرور های OpenVPNانگلیسTCP-UK.ovpn
سرور های OpenVPNهلندTCP-NL.ovpn
تاریخ : تیر ۱۸, ۱۳۹۴ بازدید : بار دسته : راهنما
Google VPN Kerio Control Kerio Cisco AnyConnect