محل سرورآدرس سرور
سرور های Kerioآمریکاtest1.domain.com
سرور های Kerioانگلیسtest2.domain.com
سرور های Kerioهلندtest3.domain.com

 

تاریخ : تیر ۲۱, ۱۳۹۴ بازدید : بار دسته : راهنما
Google VPN Kerio Control Kerio Cisco AnyConnect