نحوه نصب و تنظیم در Mac (روش دوم):

۱- ابتدا ترمینال را باز کرده و homebrew را با کامند زیر نصب کنید. (اطلاعات بیشتر در مورد homebrew)

ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”
۲- سپس نرم افزار openconnect را با کامندهای زیر نصب کنید:

sudo brew update
sudo brew install openconnect

۳- برای متصل شدن به سرور دستور زیر را تایپ کنید:

openconnect -u username serverip

۴- به جای username، نام کاربری و به جای serverip آدرس سروری که می خواهید با آن متصل شوید را وارد کنید.

نکته: لیست سرورهای Cisco AnyConnect از کشورهای مختلف را از اینجا ببینید.

۵- موقع درخواست، password خود را وارد کنید.

تاریخ : تیر ۱۷, ۱۳۹۴ بازدید : بار دسته : راهنما
Google VPN Kerio Control Kerio Cisco AnyConnect